Vitec förvärvar svenska programvarubolaget Travelize International AB

Report this content

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software, genom att den 3 februari förvärva samtliga aktier i det svenska programvarubolaget Travelize International AB, med dotterbolag. Travelize omsatte 17,1 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om 4,1 MSEK för räkenskapsåret 2020. 

Travelize utvecklar och tillhandahåller ett komplett verksamhetssystem för mindre och medelstora researrangörer främst i Skandinavien. Den webbaserade programvaran möjliggör resebokning, webbpublicering och administration. Systemet erbjuder en rad funktioner för kund- och betalhantering samt marknadsföring. De cirka 300 kunderna finns främst i Sverige, Danmark och Norge.

Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2020-06-23. Konvertibelns löptid är 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,1 %. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.  

–  Travelize levererar avancerade och användarvänliga programvaror med fokus på kundnytta. Det är ett väletablerat och lönsamt bolag som passar bra in i vår affärsmodell och nordiska företagskultur. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi ytterst noggranna med våra förvärvskriterier. I dag har vi glädjen att hälsa åtta medarbetare välkomna till koncernen, säger Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group. 

Travelize grundades 2001 av Anders Johansson, som också är Vd. Bolaget har sitt säte i Göteborg och Katrineholm. I Travelize International AB ingår sedan 2019 dotterbolaget Åbergs DataSystem i Katrineholm Aktiebolag.

– Det känns helt rätt med Vitec som ny ägare av Travelize. De har ett långsiktigt perspektiv och en bred kompetens inom vertikala programvaror, vilket gör att de förstår vår verksamhet i grunden. Deras engagemang och årliga investeringar i teknik och innovation skapar goda förutsättningar till fortsatt utveckling av Travelize till nytta för våra kunder, säger Anders Johansson, Vd Travelize International AB.

 

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39
Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 76 942 85 97


 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 950 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.