Vitec förvärvar svenska programvarubolaget Unikum datasystem AB

Report this content

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software, genom att den 4 januari förvärva samtliga aktier i det svenska programvarubolaget Unikum datasystem AB. Bolaget omsatte 102 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om 42 MSEK för räkenskapsåret 2019.

Unikum tillhandahåller programvaran Pyramid Business Studio som är ett komplett affärs- och verksamhetssystem för små och medelstora företag. Produkten möjliggör exempelvis projekthantering, redovisning, kundvård och e-handel. Systemet utgörs av ett antal fristående moduler som sammanfogas till en helhetslösning utifrån kundens behov. 6 500 bolag använder idag Pyramid, av dessa finns majoriteten av de aktiva kunderna inom handel och tillverkningsindustri i Sverige.

Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2020-06-23. Konvertibelns löptid är 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,1 %. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum. 

– Unikum är ett lönsamt och välskött bolag med en verksamhet som passar bra in i vår affärsmodell och företagskultur. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi ytterst noggranna med våra förvärvskriterier. I dag hälsar vi 90 nya medarbetare varmt välkomna, säger Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group.

Unikum grundades 1982 och har sitt säte i Lund.

– Det är väldigt positivt för våra kunder, återförsäljare och medarbetare med Vitec som ny ägare till bolaget. De har en stark position i Norden och har lång erfarenhet och bred kompetens inom vertikala programvaror. För oss är det avgörande med en långsiktig ägare som engagerar sig i den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Lars Lindskog, CEO Unikum datasystem AB.

 

För mer information, kontakta

Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39
Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 76 942 85 97

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 830 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 156 Mkr år 2019. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.