Vitec Software Group AB: Årsredovisning 2017 publicerad

Report this content

En pdf-version av Vitecs årsredovisning för 2017 finns att ladda ner från vår hemsida vitecsoftware.com. Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från vår hemsida (www.vitecsoftware.com/sv/ir/rapporter)  eller via brev till Vitec Software Group AB, Tvistevägen 47a, 907 29 Umeå.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, IR, Vitec Software Group AB (publ)
Tel: +46 76 942 85 97
Mail: patrik.fransson@vitecsoftware.com

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 29 mars 2018 kl. 09:30.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 675 Mkr år 2016. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.