Vitec Software Group AB: Årsredovisning 2017 publicerad

En pdf-version av Vitecs årsredovisning för 2017 finns att ladda ner från vår hemsida vitecsoftware.com. Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från vår hemsida (www.vitecsoftware.com/sv/ir/rapporter)  eller via brev till Vitec Software Group AB, Tvistevägen 47a, 907 29 Umeå.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, IR, Vitec Software Group AB (publ)
Tel: +46 76 942 85 97
Mail: patrik.fransson@vitecsoftware.com

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 29 mars 2018 kl. 09:30.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 675 Mkr år 2016. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.            

Om oss

Vitec är det ledande programvarubolaget inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vår tillväxt sker genom förvärv av välskötta programvarubolag. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Idag har koncernen 950 medarbetare runt om i Norden och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera