Vitec Software Group AB: Finanschef nyttjar optioner och köper 50.000 aktier

Maria Kröger har 2018-01-04 ökat sitt aktieinnehav med 50.000 aktier av serie B. Förvärvet sker genom inlösen av personliga optioner som Lars Stenlund och Olov Sandberg ställde ut i januari 2015.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 675 Mkr år 2016. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.