Vitec Software Group AB:s delårsrapport januari - juni 2021

Report this content

 
Sammanfattning av perioden januari - juni 2021

 • Nettoomsättning 769 Mkr (630) ökning 22 %
 • Repetitiva intäkter 639 Mkr (519) ökning 23 % varav organiskt 8 %
 • EBITA 218 Mkr (161) motsvarande en EBITA marginal om 28 % (26)
 • Rörelseresultat 142 Mkr (97) motsvarande en rörelsemarginal om 18 % (15)
 • Vinst per aktie före utspädning 3,06 kr (2,19)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 340 Mkr (302)

Sammanfattning av perioden april - juni 2021

 • Nettoomsättning 396 Mkr (321) ökning 24 %
 • Repetitiva intäkter 325 Mkr (266) ökning 22 % varav organiskt 9 %
 • EBITA 121 Mkr (96) motsvarande en EBITA marginal om 31 % (30)
 • Rörelseresultat 86 Mkr (64) motsvarande en rörelsemarginal om 22 % (20)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,85 kr (1,52)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 Mkr (69)
 • Förvärv av Nordman
   

Stabil affärsmodell fortsätter att leverera

 

Detta är min första kvartalsrapport som Vd för Vitec och jag kan konstatera att i mångt och mycket är det ”business as usual but in an unusual way”, något som ligger helt i linje med hur vi vill utvecklas vidare. För att ytterligare understryka långsiktigheten i vår strategi och vårt arbetssätt vill jag börja med vår medgrundare och ordförande Lars Stenlunds favoritavslutning i många av hans över 100 Vd-ord. Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning och uthållig lönsam tillväxt.

Resultatmässigt gläds vi återigen åt en organisk tillväxt framför allt i våra repetitiva intäkter, +8 % hittills i år och +7 % för rullande 12 månader ARR. Vi har under andra kvartalet genomfört årets tredje förvärv, Nordman med program för säljstöd till bland annat detaljhandeln vilket blir en ny vertikal för oss. EBITA för första halvåret ökade med +35 % till en marginal om 28 %. Vi bedömer fortsatt att ca 1 procentenhet av marginalen inte är uthållig då den bygger på obefintligt resande, låga marknadsföringskostnader och därtill en del fördröjda rekryteringar.

Under de senaste 16 månaderna har vi levt med en pandemi som påverkat allt omkring oss, både privat och professionellt. Vår affärsmodell har visat sig både hållbar och utvecklingsbar. Vi kommer att ta med oss de goda exemplen på hur vi kan samarbeta och fortsätta utvecklas. Det gör oss väl förberedda för vidare god utveckling och tillväxt. Med förmodat lättade restriktioner ser många av oss fram emot att efter sommaren åter få möta kollegor och kunder för att få en extra vitalisering till den kreativa processen som präglar ett programvarubolag som Vitec.

Trevlig sommar!
Olle Backman, Vd och koncernchef
 

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, mob. +46 76 942 85 97

 

Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 klockan 08:00 (CET).Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 975 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.