Vitec Software Groups valberedning föreslår ny ordförande och en ytterligare ledamot

Report this content

Vitec Software Groups valberedning föreslår inför årsstämman den 28 april att Lars Stenlund väljs in som ny ledamot och till ny styrelseordförande. Lars Stenlund är född 1958, Fil Dr i tillämpad fysik samt medgrundare till bolaget samt VD och koncernchef sedan 1985, en post han lämnar i samband med årsstämman.

Vidare föreslår valberedningen att styrelsen ökar från fem till sex ledamöter samt omval av Crister Stjernfelt, Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman samt Kaj Sandart

Vitec Software Groups valberedning utgörs av Crister Stjernfelt (ordförande), Jerker Vallbo CIO/CTO Vitec, Lars Stenlund Vd Vitec och Olov Sandberg.

Valberedningen fortsätter sitt arbete med att förbereda övriga förslag inför årsstämman 2021.

 

För mer information, kontakta

Crister Stjernfelt, cstjernfelt@gmail.com, +46-733-980004

Lars Stenlund, lars.stenlund@vitecsoftware.com, +46-70-659 49 39

 

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 15 mars kl. 08:30.

 

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 950 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.