Vitecs årsredovisning 2020 publicerad

Report this content

Årsredovisning 2020 för Vitec Software Group AB (publ) finns från och med i dag tillgänglig på vår hemsida.

Årsredovisningen som även innefattar hållbarhetsrapport finns att ladda ned via denna länk: https://www.vitecsoftware.com/sv/ir/rapporter/

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020.

Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från vår hemsida eller per post: Vitec Software Group AB, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå.

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ) mob. +46 76 942 85 97

 

Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2021 kl. 10.30 CET.

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 950 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.