Vitecs årsredovisning 2021 publicerad

Report this content

Årsredovisning 2021 för Vitec Software Group AB (publ) finns från och med i dag tillgänglig på vår hemsida.

Årsredovisningen, som inkluderar hållbarhetsrapporten, visar hur hållbarhet är en integrerad del i vår verksamhet och hur våra produkter genererar värde till våra kunder, intressenter och samhället.

 

– Under året har vi arbetat med att stärka vårt hållbarhetsarbete och har uppdaterat vår strategi. Det har varit viktigt att visa hur vi integrerat hållbarhet i affärsidé och affärsmodell och inkluderar hela värdekedjan för att vara konkurrenskraftig och relevant för kunderna, som arbetsgivare och som en del av samhället, säger Olle Backman, CEO, Vitec Software Group.

 

Årsredovisningen finns att ladda ned via denna länk:

https://www.vitecsoftware.com/sv/ir/rapporter/

 

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2021.

 

Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från vår hemsida eller per post: Vitec Software Group AB, Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå.

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

 

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 4 april 2022 kl. 16:00.

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 020 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.