Strategisk order från AstraZeneca öppnar ny marknad

Strategisk order från AstraZeneca öppnar ny marknad Vitec skall leverera ett IT-baserat analys- och redovisningssystem för förbrukningsflöden till AstraZenecas anläggning i Mölndal. Systemet baseras på Vitecs ESS 200 för energiuppföljning. Vitec är dominerande på marknaden för energiuppföljning i fastigheter och har tidigare saknat installationer på den stora industrimarknaden. Systemet skall användas hos AstraZeneca i Mölndal där det förekommer en mångfald olika förbrukningsflöden, t.ex. gas, ånga, värme etc. Genom en vidareutveckling av Vitecs ESS 200 för energiuppföljning i fastigheter, tillgodoses de tilltagande redovisnings- och analysbehov som finns i industrin på ett bättre sätt. Inte minst krav på miljöredovisning ökar behovet att noggrant kunna redovisa och analysera förbrukningsflöden i industrin. Driftsättning av systemet, som även innefattar automatisk koppling mot datainsamlingssystem, skall ske i början av 2001. "Med tanke på Vitecs starka ställning på fastighetsmarknaden och denna inbrytning på industrisidan finns mycket goda förutsättningar till fortsatt marknadstillväxt för en av våra huvudprodukter", säger Olov Sandberg, Marknadschef för Vitec. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar