Delårsrapport januari – juni 2018: Fortsatt hög lönsamhet

Report this content

Andra kvartalet:

  • Försäljningen uppgick till 283 MSEK (285), motsvarande en minskning med 1 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 5 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 116 MSEK (112), motsvarande en marginal om 41 procent (39). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) positivt om 8 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 80 MSEK (71), vilket gav ett resultat per aktie om 0,73 SEK (0,66).
  • Marknadsgodkännande för EmbryoScope+ i USA.
  • Aktiesplit 5:1 genomförd enligt beslut på årsstämman.
  • Samarbetsavtal med GE Healthcare avseende gemensamma utbildningsaktiviteter för IVF-kliniker.

Januari - juni:

  • Försäljningen uppgick till 547 MSEK (529), motsvarande en ökning med 3 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 1 procent i lokala valutor och bestod av organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 222 MSEK (207), motsvarande en marginal om 41 procent (39). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) positivt om 11 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 151 MSEK (131), vilket gav ett resultat per aktie om 1,39 SEK (1,20).

Göteborg, 13 juli 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Prenumerera