Delårsrapport januari – juni 2019: Hög tillväxt och god lönsamhet

Andra kvartalet:

· Försäljningen uppgick till 381 MSEK (283), motsvarande en ökning med 34 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 29 procent varav 18 procent utgjorde organisk tillväxt.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 146 MSEK (116), motsvarande en marginal om 38 procent (41). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 7 MSEK.

· Nettoresultatet uppgick till 95 MSEK (80), vilket gav ett resultat per aktie om 0,87 SEK (0,73).

· Förvärv och samarbetsavtal avseende teknologi för embryobedömning med artificiell intelligens. Den initiala köpeskillingen uppgick till 56 MSEK.

· Förvärv av rörelsen från Parallabs Ltd. Den initiala köpeskillingen uppgick till 24 MSEK.

Första halvåret:

· Försäljningen uppgick till 693 MSEK (547), motsvarande en ökning med 27 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 20 procent varav 11 procent utgjorde organisk tillväxt.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 273 MSEK (222), motsvarande en marginal om 39 procent (41). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 21 MSEK.

· Nettoresultatet uppgick till 181 MSEK (151), vilket gav ett resultat per aktie om 1,66 SEK (1,39).

Göteborg 12 juli 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera