Delårsrapport januari – mars 2018: Hög lönsamhet och Time-lapsetillväxt

Första kvartalet:

  • Försäljningen uppgick till 264 MSEK (244),motsvarande en ökning med 8 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 8 procent i lokala valutor och bestod i sin helhet av organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 106 MSEK (95), motsvarande en marginal om 40 procent (39). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 3 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 72 MSEK (60), vilket gav ett resultat per aktie om 3,29 SEK (2,73). 
  • Förvärv av licensrättigheter till teknologi för embryoöverföring.
  • Marknadsgodkännande för EmbryoScope i Kina.

Göteborg, 24 april 2018
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar