Delårsrapport januari – mars 2019: Hög lönsamhet och nytt affärsområde

Första kvartalet:
· Försäljningen uppgick till 312 MSEK (264), motsvarande en ökning med 18 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 12 procent varav 4 procent utgjorde organisk tillväxt.
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 126 MSEK (106), motsvarande en marginal om 40 procent (40). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 14 MSEK.
· Nettoresultatet uppgick till 86 MSEK (72), vilket gav ett resultat per aktie om 0,79 SEK (0,66).
· Marknadsgodkännande för EmbryoScope+ i Kina.

Efter periodens utgång:
· Förvärv och samarbetsavtal avseende teknologi för embryobedömning med artificiell intelligens. Den initiala köpeskillingen i samband med överlåtelsen uppgick till 6 miljoner USD.

Göteborg 23 april 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar