Delårsrapport januari – mars 2022: God försäljningstillväxt skapar möjligheter

Report this content

Första kvartalet

  • Försäljningen uppgick till 752 MSEK (379), motsvarande en ökning med 98 procent i SEK, varav valutaeffekt 13%, förvärvad tillväxt 74% och organisk tillväxt 11%.
  • Consumables ökade med 26 procent i SEK, Technologies ökade med 4 procent i SEK och Genetic Services försäljning uppgick till 304 MSEK.
  • Stark tillväxt i samtliga marknadsregioner: Nord- och Sydamerika 255 procent, EMEA 85 procent, Japan och Pacific 21 procent och Asien 19 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 228 MSEK (163), motsvarande en marginal om 30,4 procent (43,0). EBITDA per aktie ökade med 13%.
  • Nettoresultatet uppgick till 82 MSEK (119), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,60 SEK (1,09).

Proforma

  • Försäljning justerad för verksamheten under avveckling kopplad till Covid-19 tester, ökade med 18 procent i SEK och 11 procent i lokala valutor.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 30,4 procent (34,4).

Göteborg 22 april 2022
VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Patrik Tolf, telefon 031-766 90 21

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 April 2022 kl.08.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vitrolife stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 200 personer över hela världen.

Vitrolifes produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett nätverk av distributörer. Vitrolife är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett barn. Vitrolifeaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera