Delårsrapport januari-juni 2015: God tillväxt och förstärkt resultat

Andra kvartalet:

  • Försäljningen uppgick till 184 MSEK (129), motsvarande en ökning med 42 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vitrolife A/S (tidigare Unisense FertiliTech A/S) om 32 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 5 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 MSEK (38), motsvarande en marginal om 34 procent (29). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 9 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 39 MSEK (23), vilket gav ett resultat per aktie om 1,77 SEK (1,16).

Första halvåret:

  • Försäljningen uppgick till 347 MSEK (249), motsvarande en ökning med 39 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 23 procent i lokala valutor. Försäljningen påverkades positivt av förvärvet av Vitrolife A/S (tidigare Unisense FertiliTech A/S) om 54 MSEK. Rensat för detta uppgick tillväxten till 4 procent i lokala valutor.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 116 MSEK (74), motsvarande en marginal om 33 procent (30). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 20 MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till 74 MSEK (46), vilket gav ett resultat per aktie om 3,38 SEK (2,28).

Göteborg 14 juli 2015
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 14 juli 2015 kl. 08:30

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar