Delårsrapport januari-mars 2017: God tillväxt i samtliga regioner

Report this content

  •  Försäljningen uppgick till 244 MSEK (187), motsvarande en ökning med 31 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 27 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 95 MSEK (62), motsvarande en marginal om 39 procent (33).
  •  Lansering av RapidVit™ Omni, ett mediasystem för vitrifikation (snabb nedfrysning) av ägg och embryon.
  •  Nettoresultatet uppgick till 60 MSEK (39), vilket gav ett resultat per aktie om 2,73 SEK (1,77).

Göteborg, 25 april 2017
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 350 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar