Delårsrapport januari-september 2016: God tillväxt i samtliga marknadsregioner

Tredje kvartalet:

  •  Försäljningen uppgick till 210 MSEK (177), motsvarande en ökning med 19 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 19 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 71 MSEK (82), motsvarande en marginal om 34 procent (46). Föregående års resultat påverkades positivt av återvunnen tilläggsköpeskilling rörande förvärvet av Cryo Innovation om 17 MSEK.
  •  Nettoresultatet uppgick till 45 MSEK (52), vilket gav ett resultat per aktie om 2,05 SEK (2,41).
  •  Transplantationsstämningar i USA avslutade.

Januari - september: 

  •  Försäljningen uppgick till 605 MSEK (523), motsvarande en ökning med 16 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 17 procent i lokala valutor.
  •  Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 207 MSEK (198), motsvarande en marginal om 34 procent (38).
  •  Nettoresultatet uppgick till 131 MSEK (126), vilket gav ett resultat per aktie om 6,03 SEK (5,79).

Göteborg, 3 november 2016

VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2016 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har i dag cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland, Ungern och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar