Inbjudan till kapitalmarknadsdag den 6 november

Vitrolife AB (publ) bjuder in analytiker, investerare, aktieägare och journalister till vår kapitalmarknadsdag den 6 november.

Vi kommer att berätta om vår verksamhet, som medverkar till att många människors önskan att få barn blir verklighet. Vi ger en uppdatering av den operativa och finansiella utvecklingen i koncernen samt en fördjupning kring IVF-områdets framtid.  Det kommer att ges möjlighet att besöka en av våra produktions­anläggningar samt se hur några av våra viktigaste produkter används. Vissa presenta­tioner hålls på engelska.

Tid
6 november kl 16.00-19.00

Plats
Vitrolifes huvudkontor, Gustaf Werners gata 2, 421 32 Västra Frölunda/Göteborg

Hela programmet finns i bifogad fil.

Anmälan
Meddela deltagande till Anita Ahlqvist per e-post
aahlqvist@vitrolife.com eller telefon 031–721 80 83 senast den 24 oktober. En lättare måltid kommer att serveras så meddela eventuella allergier. Antalet platser är begränsat.

Göteborg 6 oktober 2014

VITROLIFE AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Thomas Axelsson, VD, telefon 031-721 80 01
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.

Vitrolife har cirka 240 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar: