Information från Vitrolifes valberedning

Styrelseledamoten Jón Sigurdsson föreslås till ny styrelseordförande i Vitrolife AB (publ).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife torsdagen den 2 maj 2019:

- att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter.

- omval av styrelseledamöterna Barbro Fridén, Lars Holmqvist, Pia Marions och Jón Sigurdsson samt nyval av Henrik Blomquist, VD Bure Equity AB. Carsten Browall har avböjt omval.

- nyval av Jón Sigurdsson till styrelsens ordförande, ledamot i Vitrolifes styrelse sedan 2015.

“Carsten Browall har avböjt omval efter sju år i styrelsen, varav sex år som styrelsens ordförande. Under Carstens ordförandeskap har bolagets marknadsvärde ökat från cirka 1,5 miljarder kronor till cirka 20 miljarder kronor. Valberedningen vill tacka Carsten Browall för ett utomordentligt arbete och välkomnar Jón Sigurdsson som ny ordförande”, säger Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i slutet av mars.

Göteborg 25 februari 2019
VITROLIFE AB (publ)

För frågor hänvisas till:

Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, telefon 08-614 00 20
Carsten Browall, styrelsens ordförande, telefon 070-255 65 32

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2019 kl.08.30 CET. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar