Kommuniké från extra bolagsstämma i Vitrolife AB (publ)

Report this content

På Vitrolifes extra bolagsstämma idag beslutades bl.a. följande:

  • Apportemission enligt styrelsens förslag med syfte att finansiera förvärvet av Igenomix.
  • Vesa Koskinen, partner på EQT, väljs in i styrelsen som utökas med en ledamot. Styrelsearvodet ökas till följd av den extra ledamoten. Beslutet är villkorat av att apportemissionen genomförs.

Göteborg 20 oktober 2021
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl.16.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera