Maria Forss, SVP för affärsområde Consumables, lämnar Vitrolife Group

Report this content

Maria Forss, kommer att lämna Vitrolife Group då hon har antagit rollen som CEO för BICO Group AB. Vi arbetar just nu med en övergångsplan för hennes nuvarande position. 

Maria har varit anställd i företaget sedan 2012 och har drivit affärsområde Consumables sedan 2017. “Vi tackar Maria för hennes insatser i bolaget och önskar henne all lycka i framtiden,” säger Bronwyn Brophy, VD. 

Göteborg 23 augusti 2023 
VITROLIFE AB (publ)
Bronwyn Brophy, VD

För ytterligare information kontakta:
Patrik Tolf, CFO, telefon 031-766 90 21

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.

Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolifegroup.com/