Ny vice VD på Vitrolife

Maria Forss har utsetts till vice VD, ansvarig för Business Development och Global Marketing. Maria Forss kommer närmast från P.U.L.S, där hon ansvarar för Business Development.  

Tidigare har Maria arbetat som VD för DuoCort Pharma samt på AstraZeneca med olika befattningar inom Marketing och Product Management. Maria tillträder sin befattning den 1 oktober.

Rollen som vice VD är ny och innebär en förstärkning av ledningsfunktionen på Vitrolife.

”Med sin gedigna erfarenhet av affärsutveckling och marknadsföring kommer Maria att bli en utomordentlig tillgång för oss i arbetet med att ytterligare förstärka Vitrolifes konkurrenskraft. Vi hälsar Maria varmt välkommen till uppdraget som vice VD och jag är glad över att få ytterligare en kompetent medarbetare till Vitrolife”, säger Vitrolifes VD Thomas Axelsson.

Göteborg 10 juli 2012

VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson

Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 10 juli 2012 kl. 15.00.

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar