Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2020

Report this content

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av boksluts­kommunikén 2020. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: onsdagen den 10 februari 2021 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på:

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 184 67  
Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2071 928338

Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 2286545
 

Deltagare från Vitrolife är:

Thomas Axelsson, VD
Mikael Engblom, CFO

Ett pressmeddelande med Vitrolifes bokslutskommuniké kommer att publiceras kl. 08.00 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida,
https://www.vitrolife.com/sv/finansiellt/sv_presentations/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +44 (0) 333 300 9785 (internationellt), användarkod 2286545.

Göteborg 22 januari 2021

VITROLIFE AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera

Dokument & länkar