Telefonkonferens avseende delårsrapport

Report this content

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – september 2021. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: fredagen 29 oktober 2021 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på:

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 184 67  
Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2071 928338
Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 1987832
Möteskod: 11101018

Deltagare från Vitrolife är:
Thomas Axelsson, VD
Mikael Engblom, CFO

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.00 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, 
https://www.vitrolife.com/sv/finansiellt/sv_presentations/.


Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +44 (0) 333 300 9785 (internationellt), användarkod 1987832.

Göteborg 19 oktober 2021
VITROLIFE AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef, telefon 031-721 80 14

Prenumerera

Dokument & länkar