Telefonkonferens avseende delårsrapport

Report this content

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – mars 2022. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: fredagen den 22 april 2022 kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på:

Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 506 921 69
Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2030 095709
Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 6938009
Möteskod: 6938009

Deltagare från Vitrolife är:
Thomas Axelsson, VD
Patrik Tolf, CFO

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 08.00 samma dag.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, 
https://www.vitrolife.com/sv/finansiellt/sv_presentations/.


Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer +44 (0) 333 300 9785 (internationellt), användarkod 6938009.

Göteborg 8 april 2022
VITROLIFE AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Patrik Tolf, CFO, telefon 031-766 90 21

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vitrolife stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 200 personer över hela världen.

Vitrolifes produkter och tjänster finns tillgängliga på mer än 110 länder genom egen närvaro i 30 länder och ett nätverk av distributörer. Vitrolife är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett barn. Vitrolifeaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera

Dokument & länkar