Uppskattning av Coronavirusets påverkan på Vitrolifes försäljning

Report this content

Vitrolife uppskattar att försäljningen under första kvartalet kommer att vara ungefär i linje med förra året i lokal valuta och att EBITDA-marginalen kommer att uppgå till cirka 33-37 procent. Vidare bedömer företaget att andra kvartalet kommer att påverkas väsentligt negativt av virusutbrottet.

I början av mars uppskattade Vitrolife att försäljningen i Asien skulle minska med cirka 30 procent i lokal valuta under första kvartalet och att andra regioner inte kommer att påverkas materiellt. Eftersom viruset har spridit sig utanför Asien kan negativa effekter på försäljningen också ses i andra regioner. ”Efterfrågan på IVF förväntas minska avsevärt i Europa och USA under de kommande månaderna efter åtgärder som vidtagits av lokala myndigheter för att minimera smittspridning och rekommendationer från till exempel ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) att undvika att bli gravid nu genom IVF ”, säger Thomas Axelsson, VD för Vitrolife.

Vitrolife uppskattar att försäljningen under första kvartalet kommer att vara ungefär i linje med förra året i lokal valuta och att EBITDA-marginalen kommer att uppgå till cirka 33-37 procent. Baserat på tillgänglig information idag är det svårt att uppskatta hur virusutbrottet kommer att påverka efterfrågan på IVF-behandlingar under andra kvartalet, annat än att det sannolikt kommer att ha en väsentlig negativ effekt. Från den positiva sidan har företaget noterat att efterfrågan på IVF har börjat återhämta sig i Kina under mars efter att mer eller mindre har varit nere under februari.

Företaget uppskattar att de allra flesta patienter som nu skjuter upp IVF-behandlingar kommer att genomföra dessa vid ett senare tillfälle. Företaget uppskattar att de långsiktiga marknadsutsikterna i huvudsak är oförändrade och Vitrolife förväntar sig därför en kontinuerligt växande marknad, som i monetära termer förväntas växa med 5-10 procent per år under överskådlig framtid.

Göteborg 17 mars 2020
VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020 kl.09.00 CET.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera

Dokument & länkar