Vitrolife AB (publ) meddelar förändringar i styrelsen

Report this content

Henrik Blomquist kommer, som planerat och tidigare aviserats, att avgå som styrelseordförande. Styrelsen har utsett Jón Sigurdsson som styrelseordförande per dagens datum då Bronwyn Brophy tillträder som VD.

Vesa Koskinen, utsedd av EQT VIII, har meddelat styrelsen för Vitrolife AB (publ) att han på egen begäran väljer att utträda ur styrelsen. Vesa Koskinen har varit styrelseledamot i Vitrolife AB (publ) sedan den 1 december 2021 och kommer avgå från sitt styrelseuppdrag i bolaget per dagens datum.

”Jag vill å styrelsens vägnar tacka Vesa Koskinen för hans insatser under sin tid som styrelseledamot”, säger Jón Sigurdsson, styrelseordförande i Vitrolife AB (publ).

Efter de aviserade ändringarna består styrelsen av styrelseordförande Jón Sigurdsson och styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Karen Lykke Sørensen, Lars Holmqvist och Pia Marions. Henrik Blomquist kommer att ersätta Vesa Koskinen i revisionsutskottet.


Göteborg 1 augusti 2023
VITROLIFE AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Patrik Tolf, CFO, telefon 031-766 90 21

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife Group är en internationell koncern som tillhandahåller medicintekniska produkter och genetiska tjänster. Baserat på vetenskap och avancerad forskningskapacitet utvecklar vi tjänster och produkter för individanpassad genetisk information samt medicintekniska produkter inom fertilitet. Vi stödjer våra kunder i deras verksamhet för att förbättra patienternas utkomst av fertilitetsbehandlingar. Koncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och sysselsätter för närvarande cirka 1 100 personer över hela världen.

Vitrolife Groups produkter och tjänster finns tillgängliga i över 125 länder genom egen närvaro i över 25 länder och ett nätverk av distributörer. Vi är en ledande aktör inom fertilitetsområdet och har som målsättning att vara den främsta partnern för IVF-klinikerna genom att leverera oöverträffade produkter och tjänster med visionen att uppfylla individens dröm om ett friskt barn. Vitrolife AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com.
Hemsida: www.vitrolifegroup.com/