Vitrolife förvärvar teknologi för embryobedömning med artificiell intelligens

Report this content

Vitrolife har förvärvat rättigheter till teknologi för att bedöma embryon baserat på time-lapsefilmer med hjälp av artificiell intelligens (”AI”) och ingått samarbetsavtal för vidareutveckling av teknologin.

Vitrolife har ingått avtal om överlåtelse och samarbete, avseende teknologi för att bedöma embryon, med Virtus Health, en ledande IVF-klinikkoncern baserad i Australien och Harrison.AI, ett teknologibolag som specialiserat sig på utveckling av AI-programvara inom hälsovårdssystem baserat i Australien. Teknologin kan med hjälp av time-lapsefilmer vid in vitro fertilisering (IVF) och före embryoöverföring förutsäga sannolikheten för att ett embryo leder till en framgångsrik graviditet. AI-teknologin stödjer överföring av ett embryo till kvinnan och förväntas förkorta tiden till graviditet genom att hjälpa embryologer att rangordna de mest livskraftiga embryona för urval och överföring.

Avtalen består av två huvudkomponenter:

Överlåtelse av immateriella rättigheter och patentansökningar avseende teknologin från nuvarande ägare ansvariga för utvecklingen, Virtus Health och Harrison.AI, och
Samarbetsavtal mellan parterna för en initial period om tre år för att säkerställa vidareutveckling av teknologin för time-lapseapplikationer.

Vitrolife är marknadsledare av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. "Det är mycket glädjande att informera om samarbetet med Virtus Health och Harrison.AI för att utveckla och marknadsföra en ledande AI-teknologi för EmbryoScope time-lapse system", säger Thomas Axelsson, VD för Vitrolife.

Den initiala köpeskillingen i samband med överlåtelsen uppgick till 6 miljoner USD. Köpeskillingen betalades kontant och finansierades med tillgängliga kontanta medel. Utöver den initiala köpeskillingen kan tilläggsköpeskilling om 2 miljoner USD utgår relaterat till produktutvecklingsmål. Transaktionen förväntas påverka EBITDA per aktie marginellt negativt under 2019 och positivt från 2020 när teknologin förväntas lanseras kommersiellt.  

Göteborg 10 april 2019
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl.08.30 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar