Vitrolife har avyttrat försäljningsrättigheterna till produkterna Ophthalin(TM) och Fermathron(TM) samt produktionsanläg

Report this content

Vitrolife har avyttrat försäljningsrättigheterna till produkterna Ophthalin(TM) och Fermathron(TM) samt produktionsanläggningen i Skottland. I samband med omstruktureringen av Vitrolifes affärsområde Biosupportive Systems, har bolaget sålt försäljningsrättigheterna för sina hyaluronbaserade produkter Ophthalin(TM) och Fermathron(TM) samt produktionsanläggningen i Edinburgh, Skottland. Avtal om försäljningen har tecknats med Ioltech S.A., ett franskt företag inom ögonkirurgi, noterat på Parisbörsen. Transaktionen, innehåller ett kontraktstillverkningsavtal med Ioltech som säkrar Vitrolifes tillgång till sprutfyllningskapacitet. Ioltech har betalat Vitrolife 2,15 MGBP kontant motsvarande cirka 31 MSEK för försäljningsrättigheterna och produktionsanläggningen. Under 2001 var totala nettoomsättningen i koncernen 100,1 MSEK med en bruttovinstmarginal motsvarande 40 %. Exkluderas nettoomsättningen som relateras till försäljningsrättigheterna av Ophthtalin(TM) och Fermathron(TM) där bruttovinstmarginalen var 24 % skulle koncernens nettoomsättning ha varit 64,2 MSEK med en bruttovinstmarginal motsvarande 50 %. Vitrolife kommer genom det helägda dotterbolaget Vitrolife UK Ltd fortsätta forskningen- och utvecklingen av produkten Hyalite(TM) för ansiktsestetisk kirurgi som baseras på dubbel tvärbunden hyaluronsyrateknologi. "Detta demonstrerar Vitrolifes strategi att fokusera på avancerade högmarginalprodukter inom det biomedicinska området" säger Peter Svalander, Verkställande Direktör i Vitrolife AB (publ). Göteborg den 13 augusti 2002 Vitrolife AB (publ) För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör, Peter Svalander, tel +46 708 22 80 01 Finanschef och IR-ansvarig, Stefan Jacobsson, tel +46 708 22 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 100 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har ökat stadigt under de senaste fem åren och uppgick för räkenskapsåret 2001 till drygt 100 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00370/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar