Vitrolife utvärderar åtgärder för att tillfälligt minska personalkostnader

Report this content

Vitrolife har tidigare informerat att företaget bedömer att andra kvartalet kommer att påverkas väsentligt negativt av Coronavirusutbrottet till följd av minskad efterfrågan. Bolaget har utvärderat situationen och kommer om lämpligt nyttja berörda länders stödpaket för att tillfälligt minska personalkostnader.

Vitrolife bedömer att Coronavirusutbrottet kommer att påverka efterfrågan på IVF-behandlingar väsentligt negativt under andra kvartalet. Bolaget har utvärderat situationen och kommer om lämpligt nyttja berörda länders stödpaket för att tillfälligt minska personalkostnader utan att genomföra uppsägningar. Bolaget kommer att utvärdera dessa möjligheter och genomföra förhandlingar med berörda parter. Bolagets avsikt är att avsluta dessa tillfälliga åtgärder så snart efterfrågan normaliseras.

Göteborg 24 mars 2020
VITROLIFE AB (publ)

Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020 kl.08.30 CET.

______________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

_____________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera

Dokument & länkar