Vitrolifes CFO slutar

Report this content

Vitrolifes Chief Financial Officer (CFO) Mikael Engblom har idag sagt upp sig från sin anställning. En process för att rekrytera en ersättare kommer att initieras och Mikael Engblom kommer att fortsätta sin nuvarande roll fram till dess att en ny CFO har tillträtt. Mikael Engblom har varit CFO sedan 2011 och arbetade dessförinnan som controller på bolaget.

”Mikael har under sin tid som CFO spelat en nyckelroll i att transformera bolaget från ett litet nischbolag till en mycket lönsam marknadsledande aktör inom reproduktiv hälsa med internationell ägarbas genom såväl internt effektiviseringsarbete som strategiplaner och förvärv”, säger Thomas Axelsson, VD. ”Jag vill tacka Mikael för gott samarbete och hans värdefulla bidrag till bolagets exceptionella utveckling under de senaste tio åren och önska honom stort lycka till i framtiden”, säger Thomas Axelsson, VD.

”Vitrolife står inför en ny spännande tillväxtresa men efter tio utvecklande år som CFO på Vitrolife har jag landat i att det är dags för en ny utmaning”, säger Mikael Engblom.

Göteborg 2 september 2021
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD

För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
CFO Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl.15.00 CET.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Vitrolife har i dag cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Prenumerera

Dokument & länkar