Om oss

Vivab (Vatten & Miljö i Väst AB) jobbar för en hållbar framtid med rent vatten, friskare hav och minskade avfallsmängder i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Från våra vattenverk levererar vi ett dricksvatten av högsta kvalitet och vi strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan från våra reningsverk. Vi ansvarar även för avfallshanteringen i våra kommuner, där återvinning och återbruk är viktiga grundstenar i utvecklingen.

Prenumerera