Vivendi Universal Games Nordic AB fullföljer det rekommenderade budet på Massive Entertainment AB och förlänger anmälnin

Vivendi Universal Games Nordic AB fullföljer det rekommenderade budet på Massive Entertainment AB och förlänger anmälningsperioden · Vid anmälningsperiodens utgång kontrollerade Vivendi Universal Games Nordic AB cirka 94,9 procent av kapital och röster i Massive Entertainment AB. · Anmälningsperioden i erbjudandet till Massive Entertainment ABs aktieägare förlängs t.o.m. 19 juni 17.00. Den 22 april 2002 lämnade Vivendi Universal Games Nordic AB ("VUGN") ett erbjudande om att mot kontant betalning förvärva samtliga aktier i Massive Entertainment AB (publ) ("Massive Entertainment"). Prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna i Massive Entertainment ("Erbjudandet") offentliggjordes den 8 maj 2002. Vid utgången av anmälningsperioden kontrollerade VUGN 1.157.169 aktier i Massive Entertainment, motsvarande cirka 94,9 procent av kapital och röster. VUGN kommer därför att fullfölja Erbjudandet. Likvid till de aktieägare som accepterat erbjudandet t.o.m. 31 maj kommer att redovisas omkring 10 juni. Styrelsen för VUGN avser att påbörja ett tvångsinlösenförfarande för återstående aktier inom kort. För att bereda kvarvarande aktieägare möjlighet att undvika tvångsinlösenförfarandet har styrelsen för VUGN beslutat att förlänga anmälningsperioden i Erbjudandet till och med den 19 juni 2002 klockan 17.00. Förutsatt att ingen ytterligare förlängning av anmälningsperioden sker beräknas redovisning av likvid för de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden att ske kort tid därefter. VUGN kommer att hemställa hos styrelsen för Massive Entertainment att bolaget ansöker om avnotering av Massive Entertainments aktier från H&Q Tech Market listan. Datum för avnotering kommer att offentliggöras inom en snar framtid. Stockholm 5 juni. Styrelsen för Vivendi Universal Games Nordic AB För ytterligare information Pierre Lansonneur, styrelseledamot i VUGN Telefon + 33 (0) 6 22 91 45 90 Massive Entertainment Massive Entertainment, med kontor i Malmö, Sverige, är en av Skandinaviens ledande producenter av interaktiv underhållning för PC, konsoler och trådlösa plattformar. Företaget är internationellt känt som utvecklare av det prisbelönta action-strategi spelet Ground Control. Spelet släpptes i samarbete med Sierra Studios och har till dagens datum sålt över 270 000 kopior världen över. Massive Entertainments aktie handlas på den inofficiella listan H&Q Tech Market. Vivendi Universal Publishing och Vivendi Universal Games Vivendi Universal Publishing, förlagsdivisionen i världens andra största kommunikationsföretag (Vivendi Universal), är en internationell ledare inom förläggning och innehållsdistribution för multi-plattformar. Företaget är en av de tre främsta spelarna i den globala förlagsmarknaden och det enda förlaget med internationell räckvidd. Företagets huvudområden för innehåll är skönlitteratur, referenslitteratur, skola, college, barn, spel och konsumentpress. Vivendi Universal Publishing publicerar innehåll på fyra stora språk, engelska, franska, spanska och portugisiska och har starka lokala förlagsvarumärken. Speldivisionen, Vivendi Universal Games är världledande på interaktiv underhållning över multi-plattormar. Företaget är en ledande förläggare av online, PC och konsolbaserat interaktivt innehåll. Portföljen av studios inkluderar Blizzard Entertainment, Sierra Entertainment och Universal Interactive. Genom sin Partner Publishing Group förlägger och/eller distribuerar Vivendi Universal Games också interaktiva produkter för en rad strategiska partners. VUPs digitaliseringspolicy ger dess innehåll möjlighet till internationell multi- plattformsdistribution och ger gruppen en konkurrensfördel i en föränderlig marknad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00540/wkr0002.pdf

Dokument & länkar