Klartecken för samgåendet mellan VLT och Nerikes Allehanda

Konkurrensverket har idag sagt ja till den tidningsaffär som offentliggjordes den 20 april 2007 och som innebär bildandet av Liberala Tidningar i Mellansverige AB – en ny stark mediekoncern.

Liberala Tidningar kommer att omfatta 15 tidningar med en sammanlagd vardagsupplaga på drygt 217 000 exemplar. Tyngdpunkten i verksamheten kommer att ligga i en utvidgad och expansiv Mälardalsregion med Nerikes Allehanda och VLT som de största tidningarna. Koncernen kommer att omsätta cirka MSEK 1 300 och sysselsätta cirka 1 550 personer.

Som ett led i samma affär förvärvar Eskilstuna-Kuriren den av VLT AB och Stampen gemensamt ägda tidningen Södermanlands Nyheter. Vidare kommer TTELA att ingå i Mediabolaget Västkusten, där också Hallandsposten, Hallands Nyheter och Bohusläningen ingår.

”Konkurrensverkets godkännande innebär att vi i Liberala Tidningar nu kan skapa den större starkare struktur som branschen så väl behöver. Renodling och fokusering stärker våra tidningars konkurrenskraft i en tid när branschen är i snabb förändring. De tidningar som avyttras säljs samtidigt till företag som har mycket goda möjligheter att fortsätta att utveckla även dessa verksamheter”, säger Nils Engström VD och koncernchef.

Om oss

VLT är ett regionalt förankrat mediaföretag. Kärnverksamheten innefattar dagstidningar, tidnings- distribution samt två tryckerier. VLT ska även verka på nya marknader inom Radio, TV och Internet.

Dokument & länkar