VLT-aktien byter marknadsplats till First North

I enlighet med uppdraget från årsstämman 4:maj 2006, att föra VLT-aktien till en inofficiell marknadsplats, har styrelsen beslutat om notering av VLT-aktien på First North. Första noteringsdag blir 28 augusti 2006. Sista noteringsdag på Stockholmsbörsens O-lista är 25 augusti 2006. Godkänd rådgivare för VLT AB kommer att vara Remium AB som är medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen. Västerås den 11 augusti 2006 Styrelsen First North First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen och är en del av den nordiska börsen OMX, men som inte har samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Aktierna handlas via OMX handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Det innebär att företagen som är listade på First North har samma möjligheter som de stora företagen, men att de följer reglerna för First North och därmed inte omfattas av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. Alla företag på First North har ett avtal med en godkänd rådgivare (Certified Adviser) som säkerställer att företaget uppfyller de löpande förpliktelser som sammanhänger med att företagets aktier är godkända för handel på First North. Dessutom övervakar rådgivaren löpande att företaget iakttar reglerna och rapporterar omedelbart till börsen om någon regel bryts. För ytterligare information: Ring VLT AB:s koncernchef Lennart Foss, tel 021-199225, mobil 070-6586958

Om oss

VLT är ett regionalt förankrat mediaföretag. Kärnverksamheten innefattar dagstidningar, tidnings- distribution samt två tryckerier. VLT ska även verka på nya marknader inom Radio, TV och Internet.

Dokument & länkar