VLT OCH STAMPENGRUPPEN INGÅR AVTAL MED SBS RADIO OM RADIOVERKSAMHET

Stampengruppen, där VLT AB ingår, har slutit ett optionsavtal med SBS Radio som ger
SBS Radio en option att överta hela Stampengruppens radioverksamhet. Optionen gäller
för perioden 1 juli 2008 – 30 juni 2009 och innefattar VLT-koncernens två radiostationer
belägna i Västerås och Örebro.

Radioverksamheten omsatte 2007 cirka 18,0 Mkr med ett rörelseresultat om cirka 4,5 Mkr. Antalet anställda är 12. Om SBS Radio utnyttjar optionen resulterar försäljningen
i en reavinst för VLT AB.

Överenskommelsen med SBS Radio innebär även att radiostationerna byter format från
Rix FM till Mix Megapol från den 1 januari 2009.


För mer information ring gärna till:
VLT;s styrelseordförande Tomas Brunegård, mobil 0705-62 44 00
VLT;s VD Nils Engström, tel 021- 19 90 00, mobil 0708-90 11 37

Om oss

VLT är ett regionalt förankrat mediaföretag. Kärnverksamheten innefattar dagstidningar, tidnings- distribution samt två tryckerier. VLT ska även verka på nya marknader inom Radio, TV och Internet.

Dokument & länkar