VO2 Cap Holding AB (publ) förlänger avtal om likviditetsgaranti

Report this content

VO2 Cap Holding AB (publ) har idag beslutat att förlänga avtalet om likviditetsgaranti. Detta avtal skulle, vilket bolaget kommunicerade via ett pressmeddelande 25 januari i år, annars ha upphört den 24 juli.

Publiceringsdatum: Stockholm, 23 juni, 2022 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Som en effekt av den övertecknade företrädesemission VO2 Cap Holding AB (publ) genomförde under december 2021 beslutade bolaget att behovet av likviditetsgaranti minskat. Det befintliga avtalet sades därför upp med 24 juli som slutdag. Rådande marknadsklimat gör att bolaget nu beslutat att förlänga avtalet tillsvidare och avser att löpande utvärdera behovet av denna tjänst.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2              

VO2 Cap Holding AB (publ) är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. För mer information se www.vo2cap.se. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Netric Sales AB www.netricsales.com, Leeads AB www.leeads.com, AdProfit AB www.adprofit.se och Livewrapped AB www.livewrapped.com.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Taggar: