Europolitan förlänger anmälningsperioden

EUROPOLITAN FÖRLÄNGER ANMÄLNINGSPERIODEN 10 mars 2003 För omedelbart offentliggörande - Får ej offentliggöras eller distribueras i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan ÖKNING AV VODAFONES AKTIEINNEHAV I EUROPOLITAN TILL 98,2% SAMT FÖRLÄNGNING AV ANMÄLNINGSPERIODEN Vodafone Group Plc ("Vodafone") offentliggör idag att Vodafone har ökat sitt aktieinnehav i Europolitan Vodafone AB (publ) ("Europolitan") till cirka 98,2% per den 7 mars 2003 utan beaktande av latent utspädning. Vodafones aktieinnehav i Europolitan per den 13 januari 2003, den dag då Vodafone tillkännagav att diskussioner fördes med Europolitans styrelse avseende ett eventuellt bud, var 74,6% utan beaktande av latent utspädning. Ökningen i aktieinnehavet uppnåddes genom köp av aktier på marknaden och genom förvärv av aktier inom ramen för Vodafones rekommenderade offentliga erbjudande avseende alla utestående aktier i Europolitan ("Erbjudandet"). Vodafone offentliggör också att Erbjudandets anmälningsperiod förlängs till den 21 mars 2003 (från den 7 mars 2003) för att ge de aktieägare i Europolitan som ännu inte accepterat Erbjudandet möjlighet att göra detta. Villkoren för Erbjudandet och anvisningar för att acceptera Erbjudandet är för övrigt oförändrade. Som tidigare har tillkännagivits avser Vodafone, efter genomförandet av Erbjudandet, att påkalla tvångsinlösen i syfte att förvärva samtliga aktier i Europolitan. Vidare är avsikten att Europolitans aktier skall avnoteras från Stockholmsbörsen. Erbjudandets utfall kommer att offentliggöras omkring den 27 mars 2003. För ytterligare information vänligen kontakta: Vodafone Group Plc Tim Brown, Group Corporate Affairs Director Melissa Stimpson, Director of Group Investor Relations Bobby Leach, Head of Group Financial Media Relations Darren Jones, Senior Investor Relations Manager Tfn: +44 (0) 1635 673310 Goldman Sachs International Simon Dingemans Tfn: +44 (0) 20 7774 1000 Enskilda Securities Martin Brandt Tfn: +46 (8) 52 22 95 00 Tavistock Communications Lulu Bridges/John West Tfn: +44 (0) 20 7600 2288 Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan och kopior av detta dokument eller annat hänförligt framtida material får inte skickas per post eller distribueras på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inget dokument eller material hänförligt till Erbjudandet får distribueras i eller till något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot tillämpliga regler. Detta pressmeddelande har offentliggjorts av Vodafone Group Plc och enbart Vodafone Group Plc ansvarar härför. Pressmeddelandet har godkänts av Goldman Sachs International i enlighet med och enbart i syfte att uppfylla de krav som anges i kapitel 21 av den brittiska Financial Services and Markets Act 2000. - SLUT - ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar