Utfallet av vodafones erbjudande till aktieägarna i europolitan

UTFALLET AV VODAFONES ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I EUROPOLITAN VODAFONE ÖKAR SITT AKTIEINNEHAV TILL 99,1 % Vodafone Group Plc ("Vodafone") offentliggör idag utfallet av sitt rekommenderade offentliga erbjudande ("Erbjudandet") avseende alla utestående aktier i Europolitan Vodafone AB (publ) ("Europolitan"). Erbjudandets anmälningsperiod löpte ut den 21 mars 2003. Vodafone äger nu totalt 406 528 886 aktier i Europolitan, vilket motsvarar cirka 99,1 % av aktierna och rösterna i Europolitan utan beaktande av latent utspädning. Den 13 januari 2003, den dag då Vodafone tillkännagav att diskussioner fördes med Europolitans styrelse avseende ett eventuellt bud, ägde Vodafone 306 167 966 aktier i Europolitan, vilket motsvarar cirka 74,6 procent av aktierna och rösterna i Europolitan utan beaktande av latent utspädning. Vodafone har förvärvat 29 628 764 aktier i Europolitan genom Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 7,2 % av aktierna och rösterna i Europolitan utan beaktande av latent utspädning, mot en ersättning om totalt cirka 1 393 miljoner kronor. Vodafone har förvärvat 70 732 156 aktier i Europolitan på marknaden sedan den 5 februari 2003. Dessa förvärv, vilka motsvarar cirka 17,3 % av aktierna och rösterna i Europolitan utan beaktande av latent utspädning, genomfördes till pris om 47 kronor per aktie, mot en ersättning om totalt cirka 3 324 miljoner kronor. Som tidigare har tillkännagivits avser Vodafone nu att påkalla tvångsinlösen i syfte att förvärva samtliga aktier i Europolitan. Europolitans styrelse har ansökt om avnotering av Europolitan-aktien från Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Den sista handelsdagen för Europolitan-aktien är den 28 mars 2003. För ytterligare information vänligen kontakta: Vodafone Group Plc Tim Brown, Group Corporate Affairs Director Melissa Stimpson, Director of Group Investor Relations Bobby Leach, Head of Group Financial Media Relations Darren Jones, Senior Investor Relations Manager Tel: +44 (0) 1635 673310 Goldman Sachs International Simon Dingemans Tel: +44 (0) 20 7774 1000 Enskilda Securities Martin Brandt Tel: +46 (8) 52 22 95 00 Tavistock Communications Lulu Bridges/John West Tel: +44 (0) 20 7600 2288 Detta pressmeddelande har offentliggjorts av Vodafone Group Plc och enbart Vodafone Group Plc ansvarar härför. Pressmeddelandet har godkänts av Goldman Sachs International i enlighet med och enbart i syfte att uppfylla de krav som anges i kapitel 21 av den brittiska Financial Services and Markets Act 2000. För omedelbart offentliggörande - Får ej offentliggöras eller distribueras i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar