Vodafone Group Plc ökar sitt innehav i Europolitan Vodafone AB (publ)

- Flaggningsmeddelande - 27 februari 2003 För omedelbart offentliggörande Vodafone Group Plc ökar sitt innehav i Europolitan Vodafone AB (publ) Vi har under perioden från och med den 12 februari 2003 till och med den 26 februari 2003 förvärvat 21 779 587 aktier i Europolitan Vodafone AB (publ). Vi äger därefter, inklusive de aktier som innehas av dotterbolagen Vodafone Investments Limited, Vodafone Europe B.V. och Vodafone International Holdings B.V., totalt 372 513 489 aktier som tillsammans representerar cirka 90,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Europolitan Vodafone AB (publ) med beaktande av full utspädning. För ytterligare information vänligen kontakta: Vodafone Group Plc Tim Brown, Group Corporate Affairs Director Melissa Stimpson, Director of Group Investor Relations Bobby Leach, Head of Group Financial Media Relations Darren Jones, Senior Investor Relations Manager Tel: +44 (0) 1635 673310 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar