Vodafone ökar sitt innehav i Europolitan

VODAFONE ÖKAR SITT INNEHAV I EUROPOLITAN Får ej offentliggöras eller distribueras i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan Med hänvisning till pressmeddelandet av den 14 februari 2003 avseende Vodafone Group Plc:s ("Vodafone") rekommenderade offentliga erbjudande ("Erbjudandet") till samtliga aktieägare i Europolitan Vodafone AB (publ) ("Europolitan") att överlåta sina aktier, offentliggör Vodafone idag att Vodafone har ökat sitt innehav i Europolitan från cirka 88,3 % till cirka 90,1 % utan beaktande av latent utspädning. Ökningen av innehavet har uppnåtts genom förvärv på marknaden sedan den 14 februari 2003 samt förvärv av aktier genom Erbjudandet, mot en ersättning om cirka 341 miljoner kronor. Vodafone avser att, efter genomförandet av Erbjudandet, påkalla tvångsinlösen i syfte att förvärva samtliga aktier i Europolitan. Vidare är avsikten att Europolitans aktier skall avnoteras från Stockholmsbörsen. För ytterligare information vänligen kontakta: Vodafone Group Plc Tim Brown, Group Corporate Affairs Director Melissa Stimpson, Director of Group Investor Relations Bobby Leach, Head of Group Financial Media Relations Darren Jones, Senior Investor Relations Manager Tel: +44 (0) 1635 673310 Goldman Sachs International Simon Dingemans Tel: +44 (0) 20 7774 1000 Enskilda Securities Martin Brandt Tel: +46 (8) 52 22 95 00 Tavistock Communications Lulu Bridges/John West Tel: +44 (0) 20 7600 2288 Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan och kopior av detta dokument eller annat hänförligt framtida material får inte skickas per post eller distribueras på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inget dokument eller material hänförligt till Erbjudandet får distribueras i eller till något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot tillämpliga regler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar