Avnotering av Europolitan Vodafone AB (publ)

Avnotering av Europolitan Vodafone AB (publ) Vodafone Group Plc äger, direkt eller genom dess dotterbolag, mer än 98 procent av aktierna och rösterna i Europolitan. Styrelsen för Europolitan har därför beslutat att ansöka om avnotering av Europolitan- aktien från Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40, med önskemål om sista handelsdag den 28 mars 2003. För mer information kontakta: Ulf J Johansson, styrelsens ordförande Telefon: 0708-10 10 11 Europolitan Vodafone AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Verksamheten bedrivs av Europolitan Vodafone AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Majoritetsägare är Vodafone Group vilket är ett av världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 270 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Prenumerera