Preliminära rapportdatum för 2003/04

Report this content

Europolitan Vodafone AB meddelar följande preliminära rapportdatum för 2003/2004 * Niomånadersrapport 30 januari, 2003 * Bokslutskommuniké 2002/03 30 april, 2003 * Bolagsstämma 24 juni, 2003 * Kvartalsrapport för kvartal ett 1 augusti, 2003 * Halvårsrapport 24 oktober, 2003 * Niomånadersrapport 29 januari, 2004 * Bokslutskommuniké 2003/04 28 april, 2004 Europolitan Vodafone AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Verksamheten bedrivs av Europolitan Vodafone AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 74,7 procent av aktierna och resterande 25,3 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone Group är världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 270 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com. För ytterligare information kontakta: Monica Enderstein, Investor Relations Manager Tel: 0708-33 18 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar