Styrelsen för Europolitan Vodafone AB rekommenderar erbjudandet från Vodafone Group Plc

Styrelsen för Europolitan Vodafone AB rekommenderar erbjudandet från Vodafone Group Plc Vodafone Group Plc (Vodafone) har idag lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Europolitan Vodafone AB (Europolitan) att förvärva samtliga utestående aktier i Europolitan. Priset för erbjudandet är 47 kronor per aktie. Anmälningstiden är beräknad från och med mitten av februari 2003 och löper därefter under en månad. Erbjudandet är inte villkorat, vilket innebär att Vodafone kommer att förvärva alla aktier som lämnas in. Likvid kommer att erläggas fortlöpande under anmälningstiden. Styrelsen för Europolitan 1) har övervägt Vodafones erbjudande. Styrelsen har utsett D. Carnegie AB (Carnegie) till finansiell rådgivare avseende erbjudandet. Carnegie har avgivit en sk fairness opinion till styrelsen. Baserat på den information som för närvarande finns tillgänglig för styrelsen, har styrelsen beslutat att ge följande rekommendation till aktieägarna i Europolitan avseende Vodafones erbjudande. Styrelsen noterar, att sedan den 10 januari 2003, det vill säga den sista börsdagen före den 13 januari 2003, när Vodafone tillkännagav sin intention att lämna ett offentligt erbjudande om 45 kronor per aktie, har Europolitan-aktien handlats till kurser mellan 43 kronor och 47 kronor. Även om premien i erbjudandet är låg i förhållande till dessa kurser på Europolitan-aktien bör det noteras att relevanta index för jämförbara europeiska mobiloperatörer och för Stockholmsbörsen har fallit påtagligt sedan den 10 januari 2003 till dags dato. Vodafone kontrollerar redan ungefär 75 procent av aktierna och rösterna i Europolitan. Erbjudandet kommer troligen att medföra ytterligare minskning av antalet Europolitan-aktier som handlas på marknaden och, som en följd härav, kommer likviditeten i Europolitan-aktien troligen att försämras. Det är rimligt att anta att detta kommer att ha en negativ inverkan på kursen på Europolitan-aktien både i ett kort och ett långt perspektiv. Styrelsen anser att priset i erbjudandet ligger i den lägre delen av ett skäligt värdeintervall för Europolitan-aktien. Efter att ha övervägt ovan angivna omständigheter rekommenderar styrelsen, icke utan tvekan, aktieägarna i Europolitan att acceptera Vodafones erbjudande. Styrelsens rekommendation stöds av ett utlåtande, så kallat fairness opinion, avgiven av Carnegie. För mer information kontakta: Ulf J Johansson, styrelseordförande i Europolitan Vodafone AB Telefon: 0708-10 10 11 Europolitan Vodafone AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Verksamheten bedrivs av Europolitan Vodafone AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 74,6 procent av aktierna och resterande 25,4 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone Group är ett av världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 270 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com 1) Styrelseledamöter med anknytning till Vodafone har inte deltagit i styrelsens handläggning eller beslut rörande detta uttalande ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00240/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar