Vodafone i diskussioner om förvärv av minoriteten aktier i Europolitan Vodafone AB

Report this content

VODAFONE I DISKUSSIONER OM FÖRVÄRV AV MINORITETENS AKTIER I EUROPOLITAN VODAFONE Vodafone Group Plc ("Vodafone") och Europolitan Vodafone AB (publ) ("Europolitan") offentliggör idag att diskussioner har inletts rörande ett eventuellt offentligt erbjudande från Vodafone om förvärv av samtliga aktier i Europolitan som inte redan innehas av Vodafone. Vodafone har indikerat för Europolitans styrelse att vederlaget i ett eventuellt erbjudande skulle vara 45,00 kronor kontant för varje aktie i Europolitan. Vodafone arbetar med att fastställa villkoren för ett eventuellt erbjudande och avser att återkomma med ytterligare information genom pressmeddelande snarast möjligt. Vodafone innehar idag omkring 306,2 miljoner aktier i Europolitan, vilket motsvarar 74,7% av det totala antalet aktier i Europolitan. Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt erbjudande. För ytterligare information kontakta: Vodafone Group Plc Namn: Melissa Stimpson, Director of Group Investor Relations Tel: +44 1635 33251 Europolitan Vodafone AB (publ) Namn: Ulf J. Johansson, styrelsens ordförande Tel: +46 708 331 802 Om ett erbjudande lämnas kommer det inte att lämnas direkt eller indirekt i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan, och kopior av detta pressmeddelande eller framtida relaterat material får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada eller Japan. Om ett erbjudande lämnas kommer det vidare inte att rikta sig till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inget material hänförligt till det eventuella erbjudandet får distribueras i eller till något land i vilket distributionen eller det eventuella erbjudandet kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot tillämpliga regler. - SLUT - ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar