Årsredovisning 2017

Report this content

Volati publicerar idag sin årsredovisning för 2017. Den tryckta versionen av årsredovisningen går att beställa www.volati.se. En introduktion till Volatis årsredovisning finns att ta del av via denna länk: Årsredovisning 2017

Välkommen till Volatis värld  

Under 2017 fortsatte vi att bygga Volati.  Sedan resans början 2003 har vi i genomsnitt levererat en årlig resultattillväxt om 36 procent. Kartan vi följer är vår beprövade affärsmodell och det är ett systematiskt arbete enligt denna som ligger bakom utvecklingen. Vi förvärvar välskötta och lönsamma bolag till rimliga värderingar. Till detta skapar vi en miljö där bolagen kan fortsätta att utvecklas framgångsrikt.

I år publicerar vi en digital introduktion till årsredovisningen som kortfattat beskriver vår verksamhet och året som gått. Här hittar du filmade intervjuer och artiklar där vi på Volati berättar mer om oss och hur vi arbetar.

I årsredovisningen kan du läsa mer detaljerat om hur fjolåret utvecklades och möta de företag och människor som utgör Volati.

Trevlig läsning!

Mårten Andersson, VD

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som efter förvärvet av Akademibokhandeln består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 14 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se

Taggar: