• news.cision.com/
  • Volati AB/
  • Hög historisk tillväxttakt, en beprövad affärsmodell och ett betydande förvärvsutrymme skapar goda tillväxtmöjligheter

Hög historisk tillväxttakt, en beprövad affärsmodell och ett betydande förvärvsutrymme skapar goda tillväxtmöjligheter

Report this content

En bevisat hög historisk tillväxttakt, en beprövad affärsmodell, ett betydande förvärvsutrymme, och ett mer fokuserat Volati skapar sammantaget grunden för goda tillväxtmöjligheter framåt. Det konstaterade Volatis ledning vid bolagets förinspelade kapitalmarknadsdag på torsdagen. Samtliga presentationer nås via länken nedan från kl. 08.00 i dag. Kapitalmarknadsdagen följs upp med en frågestund för investerare och analytiker den 22 mars 2021 klockan 14.00.

Volatis styrelseordförande Patrik Wahlén konstaterar inledningsvis att mycket händer på Volati: En utdelning av affärsområdet Akademibokhandeln till Volatis stamaktieägare utvärderas, Salix Group har fått ett ökat självbestämmande medan Volati kommer att fokusera mer på förvärv under ledning av den nuvarande CFO:n Andreas Stenbäck som tillträder rollen som VD den 1 maj, vilket meddelats tidigare. Som en del i förändringarna byter affärsområde Akademibokhandeln namn till Bokusgruppen.

- Volatis EBITA-resultat utan Bokusgruppen har ökat 30 procent per år sedan 2015. Vi har gjort tio kompletterande förvärv de senaste två åren. Med ett ökat förvärvsfokus och ett förvärvsutrymme om över 2 Mdkr ser jag goda möjligheter för fortsatt stark tillväxt utifrån nya plattformsförvärv, säger Andreas Stenbäck.

Maria Edsman, VD för Bokusgruppen, håller en längre presentation. Detta mot bakgrund av att Volatis styrelse i februari gav Volatis ledning i uppdrag att utvärdera en eventuell utdelning av Volatis andelar i, och notering av Bokusgruppen.

- Bokusgruppen visar god lönsamhet och kraftig tillväxt i sina digitala kanaler. Vi har en stark marknadsposition med framgångsrika digitala kanaler som Bokus och Akademibokhandeln.se samt abonnemangstjänsten Bokus Play, där vårt rikstäckande nät av lönsamma butiker bidrar till att värva nya kunder på ett kostnadseffektivt sätt, säger hon.

Affärsområdet ökade sin marknadsandel inom e-handel under året och totalt stod digitala kanaler för 44 procent av Bokusgruppens försäljning under 2020.

- Vi har en tydlig ambition och plan för att öka tillväxttakten i de digitala kanalerna genom fortsatta investeringar de närmaste åren. Med 44 miljoner online-besök årligen, 13 miljoner besök i butik och 2 miljoner medlemmar i kundklubben har vi fantastiska förutsättningar att locka fler kunder att prova våra digitala abonnemang och erbjudanden, säger Maria Edsman.

Håkan Karlström, affärsområdeschef på Salix Group, före detta affärsområde Handel, konstaterade:

- Jag ser fortsatt många förvärvsmöjligheter. Salix Group har ett starkt track record av framgångsrika tilläggsförvärv. Vi har en väl beprövad metod för att identifiera, utvärdera och genomföra förvärv för att därefter framgångsrikt utvinna synergier.

Volatis nuvarande VD Mårten Andersson kommer i maj att övergå till rollen som ordförande i Volatis två affärsområden Salix respektive Bokusgruppen. Ett eventuellt beslut om en så kallad Lex-Asea-utdelning av Volatis andelar i Bokusgruppen till Volatis stamaktieägare väntas fattas vid Volatis årsstämma den 28 april i år.

Presentationerna är tillgängliga på https://www.volati.se/sv/investerare/kapitalmarknadsuppdatering Den direktsända frågestunden med presentatörerna sker den 22 mars kl. 14.00-15.00. En inspelning av frågestunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Volatis hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Wahlén, styrelseordförande Volati AB, 070-699 96 76, patrik.wahlen@volati.se
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Andreas Stenbäck, CFO Volati AB, 070-889 09 60,
andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Organisationsnummer: 556555-4317

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 07.45 CET.

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 6,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se

Dokument & länkar