Inbjudan – resultatpresentation andra kvartalet

Volati avger sin delårsrapport för andra kvartalet 2018 fredagen den 17 augusti 2018 kl 07:45 och inbjuder till en presentation vid en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 09.00. Volatis vd Mårten Andersson och CFO Mattias Björk kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska.

Telefonkonferens

Tid: Fredag 17 augusti 2018, kl. 09.00
Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-5664 2665

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in, och registrera dig för att kunna ställa frågor, några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen webbsänds

För webbsändning av telefonkonferensen – klicka här – eller gå in på www.volati.se och följ länken till presentationen. Presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.volati.se efter telefonkonferensen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se Mattias Björk, CFO Volati AB, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, org. nr.: 556555-4317

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 07.45 den 9 augusti 2018.

Mårten Andersson, VD Volati AB, +46 72-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, Sverige

Telefon: 08-21 68 40  

Om Volati 

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder och efter förvärvet av S:t Eriks totalt cirka 2 300 anställda och en årlig omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns påwww.volati.se.

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar