Valberedningens förslag till Volatis årsstämma 2021

Report this content

Valberedningen i Volati AB (publ) har beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Anna-Karin Celsing, Björn Garat, Louise Nicolin, Karl Perlhagen, Magnus Sundström, Christina Tillman och Patrik Wahlén. Vidare föreslås omval av Patrik Wahlén till styrelseordförande samt omval av Ernst & Young Aktiebolag till revisor till slutet av nästa årsstämma.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Volatis webbplats, www.volati.se.

Valberedningen består av Carin Wahlén (ordförande, representerar Patrik Wahlén), Karl Perlhagen (representerar eget innehav) samt Jannis Kitsakis (representerar Fjärde AP-fonden). Valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt på Volatis webbplats, www.volati.se.

Volati AB:s årsstämma 2021 kommer att hållas den 28 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carin Wahlén, valberedningens ordförande, 070-689 36 16
Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Org nr.: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de tre affärsområdena Salix Group, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Dokument & länkar