Volati fortsätter att växa genom förvärvet av JPT-Industria

Report this content

Volati har förvärvat samtliga aktier i JPT-Industria OY, en ledande leverantör av utrustning till den finska lantbruks- och livsmedelsindustrin. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsområde Industri och affärsenheten Tornum. Det utökar bland annat Tornums erbjudande inom spannmålshantering och ger bolaget en starkare marknadsposition i Norden. JPT-Industria omsatte 7,5 MEUR under det senaste räkenskapsåret.

JPT-Industria är ett entreprenörsdrivet företag med cirka 35 anställda och säte i finska Ilmajoki. Det är en marknadsledande aktör i Finland i sin nisch, med en bred produktportfölj inom intressanta produktsegment som foderhantering, gödningstillverkning, spannmålshantering och miljöeffektiva energilösningar.

Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva JPT-Industria, ett bolag vi följt under lång tid. Förutom att förvärvet utökar Tornums befintliga erbjudande inom spannmålshantering och förstärker marknadspositionen i Norden, breddas också erbjudandet till näraliggande applikationer och utrustningar. Förvärvet passar därför väl in i Tornums tillväxtstrategi, där ett bredare utrustningsprogram förstärker positionen som system- och helhetsleverantör, säger Nicklas Margård, chef för affärsområde Industri.

Tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter är en viktig del i Volatis strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. I tillägg till att de förstärker affärsenheternas marknadspositioner adderas ytterligare värde genom synergier.

JPT-Industria har utvecklat modulariserade koncept för sina produkter vilket ger goda förutsättningar för internationell export. Bolaget har hittills främst fokuserat på den finska marknaden och med hjälp av Tornums internationella säljorganisation finns goda tillväxtmöjligheter genom internationalisering, säger Nicklas Margård.

Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och bolaget kommer att konsolideras från 1 februari 2021. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Volatis resultat för 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicklas Margård, chef affärsområde Industri, 076-200 85 78, nicklas.margard@volati.se
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Handel, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 6,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Dokument & länkar